U bent hier: Tips >> Verwerkingstemperaturen

Verwerkingstemperaturen

Bron: Chemtec Chemicals BV
Vooral in deze periode van het jaar krijgen wij veel vragen over de verwerkingtemperatuur van reinigingsmiddelen, conserveringmiddelen, verven en coatings.
Wanneer de temperatuur onder de 0ºC ligt, bestaat de meeste duidelijkheid over het wel of niet verwerken van deze middelen. Naast dat de temperatuur niet aangenaam voor de verwerker, zullen hulpmiddelen, zoals een hogedrukreiniger, vochtstraalapparatuur, waterzuiveringunits, enz. storingen gaan vertonen door bevriezing.
Het wordt minder duidelijk op het tijdstip dat de buitentemperaturen rond de 0ºC en 8 tot 10ºC liggen. De verwerkingstemperatuur wordt namelijk bepaald door een aantal factoren: - minimale omgevingstemperatuur - maximale relatieve vochtigheid - minimale ondergrond temperatuur - maximale ondergrond temperatuur
Nagenoeg alle fabrikanten van reinigingsmiddelen, conserveringsmiddelen, verven en coatings geven aan, aan welke minimale en maximale eisen de omgeving en de ondergrond moet voldoen. Dit wordt vaak vermeld op het etiket of/en op de product-informatiebladen. Bij twijfel is het raadzaam contact op te nemen met de leverancier.
Algemeen kan men stellen dat bij een temperatuur onder de 8ºC de werking van reinigingsproducten en afbijtmiddelen sterk vertraagd wordt. Hoe lager de temperatuur hoe trager het product werkt of zelfs in zijn geheel niet meer werkt.
Ook bij conserveringsmiddelen op basis van wassen speelt de temperatuur een belangrijke rol. In de meeste gevallen gaat het om het conserveren van metalen ondergronden, al dan niet gecoat. De wassen die op de ondergrond worden aangebracht moeten allemaal gemiddeld 6 tot 8 uur doorharden bij een omgevingstemperatuur van circa 15ºC. Bij lagere temperaturen zal het doorharden van de was gaan vertragen. Bij een sterke daling van buitentemperatuur en/of van de ondergrondtemperatuur, kan op de ondergrond condensvorming ontstaan.
Hoe mooi het werk dan ook was bij het einde van de vorige werkdag, zo slecht ziet het eruit nadat de condens is weggetrokken. De conserveringslaag ziet er dan vaak mat uit en alle inzet- of poetsbewegingen zijn zichtbaar. De enige oplossing is dan ook om de oude conserveringslaag te verwijderen en onder goede omstandigheden een nieuwe laag aan te brengen. Hoewel de handelingen om het probleem te herstellen simpel zijn, betekent dit wel onnodige extra kosten.
Bij lagere temperaturen zal het doorharden van de was gaan vertragen. Bij een sterke daling van buitentemperatuur en/of van de ondergrondtemperatuur, kan op de ondergrond condensvorming ontstaan.
Hoe mooi het werk dan ook was bij het einde van de vorige werkdag, zo slecht ziet het eruit nadat de condens is weggetrokken. De conserveringslaag ziet er dan vaak mat uit en alle inzet- of poetsbewegingen zijn zichtbaar.
De enige oplossing is dan ook om de oude conserveringslaag te verwijderen en onder goede omstandigheden een nieuwe laag aan te brengen. Hoewel de handelingen om het probleem te herstellen simpel zijn, betekent dit wel onnodige extra kosten.
Minder simpel wordt het, wanneer er verven en coatings worden toegepast. Het verschil in verven en coatings zit in het verschil van de individuele producten. Elk product is geschikt gemaakt voor een specifiek doel. Het algemene doel is het beschermen van de ondergrond. Om de verf of coating uiteindelijk de gewenste eigenschappen te kunnen meegeven, zijn de omgevingstemperatuur, ondergrond-temperatuur en maximale relatieve vochtigheid van doorslaggevende aard. Een te hoge luchtvochtigheid en een te lage temperatuur zullen de verf of coating uiteindelijk wel doen laten drogen. Of de specifieke eigenschappen van het product worden behaald is dan echter sterk de vraag. Bovendien kunnen hechting, glansgraad enz. sterk nadelig worden beïnvloed wanneer men zich niet houdt aan verwerkingvoorschriften die gelden voor een specifiek product.
Uiteraard willen opdrachtgever en uitvoerende een werk zo spoedig mogelijk uitgevoerd hebben. Let echter goed op en voorkom onnodig werk en mogelijk discussies over aansprakelijkheid wanneer het toch fout gaat door afwijkende verwerking- of ondergrondtemperatuur. Ga allen dan over tot het zetten van proeven of het uitvoeren van werk wanneer alle factoren zo gunstig mogelijk zijn om het maximale rendement uit het product te kunnen halen.

Chemtec Chemicals B.V.
Februari 2010